Privacyverklaring van Harddraverij Vereniging Assendelft

Dit is de privacyverklaring van Harddraverij Vereniging Assendelft, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77382498.  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle geregistreerde leden, begunstiger en sponsoren van de vereniging alsook contactgegevens van relaties.   

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: beheer@harddraverijassendelft.nl

Persoonsgegevens leden en sponsoren 

Persoonsgegevens van leden en sponsoren worden door Harddraverij Vereniging Assendelft verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 

- Administratieve doeleinden 

- Communicatie over het lidmaatschap 

- Communicatie persoonlijke nieuwsbrieven


Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier op de website. Voor deze doelstellingen kan Harddraverij Vereniging Assendelft de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam - Geboortedatum - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Harddraverij Vereniging Assendelft opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie gedurende 7 jaar.  Zonder uw toestemming verstrekt Harddraverij Vereniging Assendelft  uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Harddraverij Vereniging Assendelft met u heeft, tenzij Harddraverij Vereniging Assendelft  wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Gebruik van foto’s en video’s 

Rondom activiteiten (zoals bij evenementen) van Harddraverij Vereniging Assendelft worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s en video's worden gebruikt voor de website en social media. Mocht u deze willen laten verwijderen kunt u contact opnemen met de beheerder: beheer@harddraverijassendelft.nl


Wijziging van het privacy beleid 

Harddraverij Vereniging Assendelft past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail, website en nieuwsbrief informeren.

 

Vragen en/of klachten 

Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u een vragen of een klacht hebt. Stuur uw vraag of klacht naar beheer@harddraverijassendelft.nl en u krijgt zo snel mogelijk antwoord. 

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring Harddraverij Vereniging Assendelft maart 2020