Locatie van het draverijparcours

Het parcours van de harddraverij Assendelft is sinds 2022 gelegen op de Beemsterstraat (start) naar de Rietwijkstraat (finish).

Het stalterrein waar de paarden worden aangespannen en verzorgd is achter Garage Dunnebier op het bedrijfsterrein, wat voor deze dag wordt opengesteld en wat gemakkelijk bereikbaar is via de ingang van de Twiskelaan, naast de garage.

Het kruispunt achter garage Dunnebier blijft toegankelijk via de Simone de Beauvoistraat.  Hierdoor is de achterliggende wijk geheel per auto bereikbaar tijdens het evenement. De Twiskelaan is ter hoogte van de Assumburgstraat afgesloten.


Het kruispunt Hornlaan / Brandakkerstraat / Beemsterstraat blijft ook open. De achterliggende wijk is hier bereikbaar achter verzorgingstehuis Festina Lente om. De toegang naar de Beemsterstraat is afgesloten tijdens het evenement.

Het kruispunt Delftlaan / Beemsterstraat ligt middenin het parcours van de draverij. Tijdens de wedstrijd is hier een overgang voor voetgangers en hulpdiensten welke wordt bemand door ingehuurde, gecertificeerde verkeersregelaars. Alleen op hun teken mag er worden overgestoken. Dit om gevaarlijke situaties met dravende paarden te voorkomen. 

De buurtbus zal op de dag van het evenement rijden via de Delftsingel.


Rood = parcours
Blauw groot = horeca / toiletten / totalisator

Blauw klein = eventuele horeca
Geel links = stalterrein
Geel rechts = startvak
Groen = opties voor grootbeeld videoscherm