Dierenwelzijn

Welzijn van de paarden staat hoog in het vaandel!

Niet alleen in Assendelft maar bij alle kortebaandraverijen in Nederland staat dierenwelzijn bovenaan. De officiële instanties als de NDR en de Kortebaanbond zien hierop toe. Tevens staat het onderwerp "dierenwelzijn" in de vergunning(aanvraag) uitgebreid beschreven. In Assendelft is een ruim stalterrein gelegen waar de paarden worden verzorgd. Hier is onder andere vers stromend water aanwezig. Ook zijn er gedurende de gehele dag van de kortebaan een dierenarts en een hoefsmid aanwezig. Bij extreme hitte wordt een kortebaandraverij in het kader van het welzijn van de paarden, afgelast. Hiervoor is een speciaal hitteprotocol geschreven waar iedere organisatie zich aan dient te houden.


Onze waarborgen en voorzorgsmaatregelen voor het welzijn van het paard

 • De draver is een apart ras, ontstaan uit een eeuwenoude fokkerijtraditie. Een goede draver is een kostbaar bezit en wordt door de eigenaar ook als zodanig behandeld.

 • Vanaf de geboorte geniet het dier intensieve zorg en medische begeleiding is vanzelfsprekend.

 • In de drafwereld worden paardenstallen, net als bij maneges, regelmatig gekeurd op diervriendelijkheid (lucht, bewegingsruimte, huisvesting, vers water, frisse lucht, weidegang, boxruimte, hygiëne)

 • Pas na een zorgvuldig opgebouwde, professionele training van minimaal vier jaar verschijnen dravers –als goed getrainde atleten– op de kortebaan.
 • Paarden jonger dan 4 jaar worden uit dierenwelzijnsoverwegingen niet op de kortebaan toegelaten.
 • Niet alleen in de wedstrijden, maar ook in de training is het verboden handelingen uit te voeren waarmee het paard psychisch en/of lichamelijk te zeer belast wordt.
 • Wedstrijddeelname vereist een uitvoerige voorbereiding: kennismaken met de baan (outside competition), verkennen van de baan op de koersdag zelf, en eenmaal op de baan, ingespannen volgens strikte (veiligheids)regels en voorschriften.
 • Op de sulky mogen alleen gediplomeerde pikeurs en geautoriseerde leerlingen plaatsnemen.
 • Het gebruik (zelfs het meenemen) van de zweep is bij kortebaandraverijen al jaren geleden verboden. Ook het gebruik van scherpe bitten, scherpe lijnen bij de inspanning van paarden zijn verboden.
 • Elke kortebaandraverij verloopt onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, die een deskundig comité van ten minste 6 officials afvaardigt om toe te zien op naleving van alle reglementen op het gebied van sport en dierenwelzijn, en ook op het wedstrijdverloop.
 • Bij overtredingen worden rijder (en/of trainer dan wel eigenaar) bestraft: straffen kunnen zowel geldboetes zijn als 'tevoetstellingen' voor meerdere wedstrijddagen.
 • Het wedstrijdverloop is zo ontworpen dat de paarden na een gelopen rit voldoende tijd hebben om te herstellen voor de volgende ronde (omloop). De pauzes tussen de omlopen worden afgestemd op de omstandigheden, en in samenspraak met de ter plaatse aanwezige trainers.
 • Permanente aanwezigheid van een in paarden gespecialiseerde dierenarts is een vereiste om de kortebaandraverij doorgang te mogen laten vinden (ook een hoefsmid is verplicht aanwezig).
 • Er wordt gecontroleerd op toediening van verboden middelen, met strenge sancties.
 • Bij warm weer wordt gehandeld volgens de richtlijnen van het hitteprotocol van de Sectorraad Paarden, dat nauwkeurig voorschrijft welke maatregelen nodig zijn bij bepaalde weersomstandigheden (extra drinkwater en water voor verkoeling, schaduw, rust), en bij welke temperaturen het niet meer verantwoord is en wedstrijden geannuleerd of stilgelegd moeten worden.

 • De kortebaanaccommodatie die speciaal voor elke wedstrijd wordt aangelegd, wordt voorafgaand aan de draverij gekeurd op grond van een gestandaardiseerd protocol (Kwaliteitscontrole Kortebaanaccommodatie, de KWAKO-Lijst). Als de baan deze keuring niet doorstaat, wordt geen toestemming gegeven voor de start.
  Er wordt ook een uitgebreide risico-inschattingslijst in acht genomen, ten aanzien van veiligheid van paarden, deelnemers en publiek, om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan langs de hekken of bij het oversteken van de baan. Bij elke kortebaanwedstrijd is permanent EHBO-personeel aanwezig, bewaking, crowd management en toegangscontrole. Elke gemeentelijke vergunningverlening voor een kortebaandraverij gaat hier uitgebreid op in.