Kortebaan Assendelft immaterieel erfgoed?

Kortebaan Assendelft immaterieel erfgoed?

Een delegatie van onze vereniging heeft donderdag 13 februari een bijeenkomst bezocht, georganiseerd door de Kortebaanbond Nederland, waar de Stichting KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) een workshop gaf over het doen van een aanvraag tot bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Bij deze bijeenkomst waren 13 harddraverijorganisaties aanwezig met allemaal hetzelfde doel. 
Alle organisaties kregen huiswerk mee met de vraag om vòòr 1 maart de conceptaanvraag in te leveren bij de Kortebaanbond. Vanuit dit eerste concept wordt er verder gewerkt. Er volgen nog 2 avonden om dit vervolgens verder uit te werken. Als de aanvraag is ingediend hopen wij allemaal dat vele kortebaandraverijen uiteindelijk worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.